top of page

אודות התאגיד

תאגיד מעיינות המשולש נוסד בשנת 2010 כתאגיד מים אחראי על האזורים טירה, ג'לג'וליה וכפר קאסם. לאחר שהחוק בכנסת קבע כי האחריות לאספקת מים עוברת מן הרשויות אל תאגידים פרטיים, קמה חברת מעיינות המשולש. החברה משרתת 53,856 תושבים.
התאגיד פועל נמרצות בשדרוג תשתיות המים והביוב בישובים, החל תכנון ועד פעולה למעשה, תיקון ושדרוג תשתיות מים וביוב קיימות. כמו כן, התאגיד מטפל גם בכל מה שקשור למערכות הביוב והניקוז של אותם הישובים וגם בנושאי תקציבים ועוד.

bottom of page