top of page

הוראות שעת חירום

מדינת ישראל נמצאת באופן מתמיד תחת איומים שונים, העשויים לפגוע גם בתשתיות המים והביוב.

צוות תאגיד "מעיינות המשולש" מתאמנים דרך קבע לפעילות בשעת חירום בתחום המים בישובים : כפר קאסם ,טירה וג'לג'וליה.

 

בדף זה ניתן למצוא:

 

- הגדרות של מצבי חירום
- דרכי הטיפול ב מצבי חירום
- רשימת תחנות חלוקת מים בחירום
- מידע על התרגילים שאנו מקיימים באופן שוטף

bottom of page