top of page

הנחת קווי ביוב " מתחם 4 - טירה

הקמת רשת ביוב חדשה בכל מתחם 4 ביישוב טירה כולל פריצות דרכים וחיבור כל המגרשים למערכת הביוב העירונית .

פעם ראשונה בטירה שמבייבים שכונה חדשה לפני עליית התושבים למגרשים .

עלות הפרויקט כ 9.2 מליון ש"ח .Comments


bottom of page